Salmekvelder


Salmekvelder i Kirkelandet kirke

 

Salmekveldene i Kirkelandet kirke fortsetter som vanlig gjennom hele året. 

Her får alle anledning til å være med å synge sammen fra vår nye flotte salmebok.

En spesiell gjest inviteres til å være med på arrangementet.

Kirkekoret vil også delta på disse kveldene, samt kantor Paul-André Nilsen Grande. 

 

PROGRAM Våren 2022 er desverre avlyst grunnet covid 19

 

 

Gave ved utgangen

Arrangør: Kirkelandet kirkemusikk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake