Aktiviteter for barn og unge


 

Babysang i Kristiansund menighetLys

Kristiansund menighet inviterer til trosopplæring, der barn og unge kan få lære mer om kristen tro, bibelen og kirken. Det arrangeres mange aktiviteter for barn og unge gjennom året. Ved å melde inn ønske om informasjon, vil du få invitasjon til arrangement og aktiviteter for ditt barn.

Helt siden den kristne kirke ble grunnlagt, har det vært undervist i hva den kristne tro handler om. Troens innhold har blitt overlevert fra generasjon til generasjon. Kristiansund menighet har en trosopplæringsplan som går fra 0 til 18 år. Her finnes det ulike aktiviteter og arrangementer som, ved å bruke ulike metoder, setter fokus på troen.

Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer menigheten til ulike arrangementer. Babysang, utdeling av 4-årsbok, overnatting i kirken (Lys våken) og konfirmasjon er eksempler på tiltak hvor trosuttrykk læres og leves i et fellesskap. I tillegg finnes det faste aktiviteter for ulike aldre, slik som Sangsprell, Kirkelandet barnekor, jordvenn og andre interessegrupper. Til sammen er dette med og gir trosopplæringen både dybde og bredde.

Trosopplæringen som skjer i menigheten skal være lagt til rette slik at alle kan delta. Du eller barnet ditt trenger ikke være medlem for å delta på disse. Trosopplæring er for alle – uavhengig av funksjonsevne, livssituasjon, kjønn og etnisk bakgrunn.

Tårnagenter i Kirkelandet kirkeLys

Våre aktiviteter

Kirkelandet barnekor

Hver onsdag ønsker vi velkommen til sangglade barn!

Les mer

 

Kirkelandet barnekor

Hver onsdag ønsker vi velkommen til sangglade barn!

Les mer

 

SuperSøndag

Familiesamlinger en gang i måneden

Les mer

 

SuperSøndag

Familiesamlinger en gang i måneden

Les mer

 

Babysang

For alle barn mellom 0 og 1 år Tirsdager fra kl. 11.00 til 13.00

Les mer

 

Babysang

For alle barn mellom 0 og 1 år Tirsdager fra kl. 11.00 til 13.00

Les mer

 

Sangsprell

For alle barn mellom 1 til 4 år Tirsdager fra kl.16.30 til 18.00

Les mer

 

Sangsprell

For alle barn mellom 1 til 4 år Tirsdager fra kl.16.30 til 18.00

Les mer