Konfirmasjon 2023


Datoene for konfirmasjoner i Kirkelandet kirke våren 2023 er som følger: 

Lørdag 06.05.23

Søndag 07.05.23

Lørdag 13.05.23

Det vil også bli tilbud om konfirmasjon i Grip kirke for de som ønsker det og dato vil da avtales etterhvert.

Ved behov for tilrettelegging forbundet med gjennomføring av konfirmasjonsundervisning eller konfirmasjonsgudstjeneste ber vi om at dere tar kontakt. Om det er ønskelig er det fult mulig å gjennomføre konfirmasjonsgudstjeneste for kun den enkelte konfirmant, dette vil da avtales nærmere mellom foreldre/foresatte, menighetspedagog og prest. 

Om mange konfirmanter velger samme dato er det sannsynlig at vi tilbyr flere konfirmasjonsgudstjenester på samme dag, framfor å oppfordre til å flytte dato. Dere kan derfor planlegge for å kunne gjennomføre konfirmasjon på den datoen som passer best for dere 

Uke 20: I løpet av uken vil det bli sendt ut en invitasjon til et informasjonsmøte i Kirkelandet kirke. Dette skal gjennomføres onsdag 08.06.22, fra kl 18:00-19:00. På dette møtet vil dere få informasjon om påmelding til konfirmasjon, samt mye annen informasjon om det kommende konfirmasjonsåret.

Uke 21: I løpet av uken vil det bli åpent en påmeldingsmodul til konfirmasjonsgudstjenestene våren 2023, hvor de som ønsker det kan melde seg på før informasjonsmøtet. Om dere er usikre på hvordan dere skal melde dere på så vent med dette til etter informasjonsmøtet.

Uke 37: Oppstart for konfirmasjonsundervisning.

 

Kateket

Bjørg Ingebrigtsen

71573792

41416939

Send epost