Kontaktinformasjon


Kristiansund menighet

Adresse: Kongens Plass 5, 3.etg

Telefon: 71 57 38 00
Epost:
 Kristiansund.menighet@Kristiansund.kommune.no

Diakon

Åse Kvalvik

71573807

48003579

Send e-post

Kantor

Johan Martin Røsand

71573796

97073965

Send e-post

Kirketjener

Jan Tore Andersen

91722740

Send e-post

Menighetsmusiker

Bjørn Magne Langseth

71573804

98437591

Send e-post

Menighetspedagog

Line-Merethe Eide Nordhagen

71573806

91779898

Send e-post

Menighetspedagog (vikar)

Isia Sevaldsen

71573794

Send e-post

Saksbehandler

Turid Berget

71573800

Send e-post

Sokneprest

Tormod Sikkeland

71573803

95014805

Send e-post

Trosopplærer

Andrés Sorbera

71573802

40185818

Send e-post