Kontaktinformasjon


Kristiansund menighet

Besøksadresse kontor: Kongens plass 5., 2. etasje
Besøksadresse kirke: Konsul Johnsens 29
Postadresse: PB 71, 6501, Kristiansund
Telefon: 71 57 38 00
Epost:
 kristiansund.menighet@Kristiansund.kommune.no

Diakon

Åse Kvalvik

71573807

48003579

Send epost

Kantor

Paul-André Nilsen Grande

71573796

99414466

Send epost

Kapellan

Line-Merethe Eide Nordhagen

71573806

91779898

Send epost

Kateket

Bjørg Ingebrigtsen

71573792

41416939

Send epost

Kirketjener

Jan Tore Andersen

91722740

Send epost

Menighetsmusiker

Bjørn Magne Langseth

71573804

98437591

Send epost

Menighetspedagog

Andrés Sorbera

71573802

40185818

Send epost

Saksbehandler

Turid Berget

71573800

Send epost

Sokneprest

Tormod Sikkeland

71573803

95014805

Send epost