Salmekvelder


Salmekvelder i Kirkelandet kirke

 

Salmekveldene i Kirkelandet kirke fortsetter som vanlig gjennom hele året. 

Her får alle anledning til å være med å synge sammen fra vår nye flotte salmebok.

En spesiell gjest inviteres til å være med på arrangementet.

Kirkekoret vil også delta på disse kveldene, samt kantor Johan Martin Røsand.

 

PROGRAM HØSTEN 2020 er desverre avlyst grunnet covid 19

 

 

Gave ved utgangen

Arr. Kirkelandet kirkemusikk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake