Menighetsmøte for Kristiansund menighet


Umiddelbart etter gudstjenesten 8. november blir det menighetsmøte.  Det blir en helt kort orientering om regnskap og årsmelding for 2019. Men hovedsak på møtet er forslag til ny gudstjenesteliturgi for menigheten. 

 

Kirkemøtet 2019 vedtok en ny gudstjenesteliturgi og gudstjenesteutvalget og menighetsrådet i vår menighet har behandlet dette og menighetsmøtet gir sine kommentarer til dette før det endelig vedtas på møte i menighetsrådet i november og tas i bruk fra 1. søndag i advent.

Årsmelding, regnskap og ny gudstjenesteliturgi er lagt ut i menighetsalen eller kan hentes på kirkekontoret eller sendes på mail slik at man kan se på dette før menighetsmøtet.

Tilbake