Unge


Unge har en sentral plass i Kristiansund menighet. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse. Disse er våre aktuelle tilbud til barn og familier:

Konfirmantkull 2021

Skal du konfirmeres i 2021? Her finner du all informasjon

Les mer

 

Konfirmantkull 2021

Skal du konfirmeres i 2021? Her finner du all informasjon

Les mer

 

Noen å snakke med?

Det er urolige tider, med Corona-viruset som endrer mye, og utfordrer oss på ulike måter. Noen setter pris på mer tid hjemme. For andre er det krevende, og noen er syke. Vi mangler møteplassene våre, og både store og små kan kjenne på usikkerhet, frykt, ensomhet og uro. Vi kan heller ikke møtes til gudstjenester eller andre aktiviteter. Kirken er her uansett! Hva trenger du?

Les mer

 

Noen å snakke med?

Det er urolige tider, med Corona-viruset som endrer mye, og utfordrer oss på ulike måter. Noen setter pris på mer tid hjemme. For andre er det krevende, og noen er syke. Vi mangler møteplassene våre, og både store og små kan kjenne på usikkerhet, frykt, ensomhet og uro. Vi kan heller ikke møtes til gudstjenester eller andre aktiviteter. Kirken er her uansett! Hva trenger du?

Les mer

 

Konfirmantsiden 2020

Her vil du som konfirmat 2020 i Kristiansund menighet alltid finne oppdatert informasjon 

Les mer

 

Konfirmantsiden 2020

Her vil du som konfirmat 2020 i Kristiansund menighet alltid finne oppdatert informasjon 

Les mer

 

Studentmiddag

Går på VGS + bor på hybel? = Gratis middag!

Les mer

 

Studentmiddag

Går på VGS + bor på hybel? = Gratis middag!

Les mer

 

UngKlubb KSU

For alle ungdommer fra 8. klasse Annenhver torsdag kl.18.00

Les mer

 

UngKlubb KSU

For alle ungdommer fra 8. klasse Annenhver torsdag kl.18.00

Les mer

 

AgrandoCalendar

Velg kalender