Kontaktinformasjon


Kristiansund menighet

Adresse: Kongens Plass 5, 3.etg

Telefon: 71 57 38 00
Epost:
 Kristiansund.menighet@Kristiansund.kommune.no

Diakon

Åse Kvalvik

71573807

48003579

Send epost

Kantor

Johan Martin Røsand

71573796

97073965

Send epost

Kirketjener

Jan Tore Andersen

91722740

Send epost

Menighetsmusiker

Bjørn Magne Langseth

71573804

98437591

Send epost

Menighetspedagog

Line-Merethe Eide Nordhagen

71573806

91779898

Send epost

Saksbehandler

Turid Berget

71573800

Send epost

Sokneprest

Tormod Sikkeland

71573803

95014805

Send epost

Trosopplærer

Andrés Sorbera

71573802

40185818

Send epost